Cuinant el nou disc

L'ASSAIG
19 de gener
LA GRAVACIÓ
26 i 27 de gener
ELS CANTANTS
6 febrer

11 febrer
 13 febrer

20 febrer 

 
27 febrer 6 març

13 març 

... 
continuarà...